Adókedvezményben részesülhetnek az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások

Idestova harminc éve, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar megalakult. A hazai és külföldi közönség szeretetének, ebből fakadó sikereinknek köszönhetően művészi munkánkat az állam is elismerésben részesíti. A pénzügyi mozgástér szűkülésével egyre nagyobb jelentőségű számunkra is a kultúrafinanszírozás teljesítményre épülő támogatási rendszere, amely a támogató szervezet számára is mérhető előnyöket biztosít

Az éltető, megtartó forintokért folytatott lobbi mezőnye erős, mégis, mi hisszük, hogy leendő támogatóinkkal is meg tudjuk találni a „közös hangot”, ahogyan a közönséggel, és a hivatalosságokkal is, kulisszákon innen és túl

Ön most a 100 tagú Cigányzenekar Társasági Adótámogatás megítélésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatát olvassa

Referenciáink:

– A 100 Tagú Cigányzenekar 2014-től államilag is elismert hungarikum, a világszerte ismert és kedvelt magyar cigányzene emblematikus képviselője.
– A 100 Tagú Cigányzenekar a világon egyedülálló létszámával és színpadi hatásával garantáltan sikeres itthon és a nagyvilágban. 2015-ben már 30. éve három generációban gondoskodik e sajátosan magyar zenei hagyomány bemutatásáról: több mint ezer koncert, több millió néző, huszonegy CD, hat DVD, számtalan rádió és televízió felvétel jellemzi tevékenységét.
– A 100 tagú Cigányzenekar közhasznú szervezetként tömöríti a különleges tudású cigányzenész dinasztiák legifjabb és legidősebb tagjait.
– Az Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartott, regisztrált előadó-művészeti szervezet.
– Díjak, elismerések: Magyar Örökség Díj 2000., Guinness Rekordok Könyve 2000., Hungarikum, 2014.

A 100 Tagú Cigányzenekar zenészei csodálatos játékukkal, egyedi csak rájuk jellemző hangzásvilágukkal lenyűgözik közönségük szívét. Közvetítik a legfontosabb emberi értékeket. Ennek okai érzésvilágukban és zenei műveltségükben gyökerezik. A zene egyetemes és univerzális művészet, képes megérinteni az emberek lelkét, függetlenül, attól, hogy melyik országban élnek és milyen nyelven beszélnek.

Ennyi érzéssel, ilyen mély átéléssel eljátszani és előadni komoly, illetve népzenei darabokat csak azok tudnak, akik erre születtek és kellő szorgalommal már kisgyermekkoruktól egész életükön át készülnek hivatásukra. A világon egyedülálló ez a formáció. Száz zenész teljes összhangban muzsikál.

A 100 Tagú Cigányzenekarba csak kiváló tehetségű emberek kerülhetnek be. Ehhez többek között szükség van a folyamatos utánpótlás biztosítására, valamint az intenzív próbákra. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele minden született tehetségük mellett kiszámítható egzisztenciájuk megteremtése.

A töretlen haladáshoz szükséges a repertoár folyamatos megújítása, az új produkciók, a hangszerek, a fellépő ruhák biztosítása is. Mindez jelentős forrásokat kíván, amit a saját koncertek bevételével és a Társasági Adótámogatás keretein belül támogató Partnereinkkel szeretnénk megvalósítani.

Előadó-művészeti szervezetek támogatása – reálhozammal

Az Európai Bizottság N 464/2009. számú, a magyar előadó-művészeti szervezetek támogatási rendszerét jóváhagyó határozatával, valamint az oktatási és kulturális miniszter által kiadott 1/2009. (XI. 12.) OKM határozattal az Előadó-művészeti törvénynek, továbbá a Társasági adó törvénynek az előadó-művészeti szervezetek Támogatóit megillető társasági adókedvezményre vonatkozó előírásai 2009. november 12-én hatályba léptek. A rendelkezés időbeli hatálya: 2009. november 12. – 2015. december 31.

Ezáltal megteremtődött annak a lehetősége, hogy az előadó-művészeti szervezeteket Támogató vállalkozások – a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozatában rögzített feltételekkel – társasági adókedvezményben részesüljenek. A támogatás lehetősége és ezáltal az adókedvezmény érvényesítése valamennyi vállalkozás előtt nyitva áll, függetlenül azok méretétől, az ágazattól vagy bármely más tényezőtől.

A vállalkozás tárgyévi adója 70 százalékának erejéig nyújthat támogatást, míg a támogatandó regisztrált előadó-művészeti szervezet tárgyévi nettó jegybevételének 80 százalékáig fogadhatja azt. Az adókedvezmény a támogatás nyújtásának adóévében és azt követő három adóévben érvényesíthető.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) úgy módosította a Tao-tv-t, hogy az előadó-művészeti szervezet részére adott támogatással – ha arról az adózó támogatási igazolással rendelkezik – nem kell növelni az adózás előtti eredményt, illetve a támogatás adókedvezményként is igénybe vehető. A reálhozam – attól függően, hogy a támogató a 10 vagy a 19 százalékos adókulcs hatálya alá esik – 110 vagy 119 százalék.

A támogatási igazolást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalon (KÖH) belül működő Előadó-művészeti Iroda állítja ki. Az Emtv. fogalom-meghatározása szerint előadó-művészeti szervezet az Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamara-szimfonikus zenekar, kamarazenekar, amely alaptevékenységként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet lát el.

A döntés, mint azt fentebb leírtuk és megfogalmaztuk, mindössze az, hogy a támogató a nagy közös zsebbe utalja be adóját, vagy a jól ismert 100 Tagú Cigányzenekar, mint művészeti projekt épülésére, fejlődésére adja, nem mellékesen, ezzel súlyos adóforintokat megtakarítva cége, vállalkozása részére. Ezen túlmenően Önök is bátran kalkulálhatnak ezen együttgondolkodás mentén koncertjeinkkel, és zenekarunk fellépéseivel jelentős céges, és egyéb, pl. évzáró eseményeken, közös megegyezéssel kialakított díjazásért.

Beke Farkas Nándor, elnök